Belek bölgesi, Aralık ayı boyunca toplam 272 mm yağış aldı. Bu yağışlar, golf sahalarında herhangi bir probleme neden olmadılar. Bunun nedeni golf sahalarımızdaki alt yapı ve yüzey drenaj sistemleridir.

Drenaj, bir golf sahası için sadece tasarım ve inşaat aşamasında değil, sahanın oyuna açılmasından sonra da çok önemlidir. İyi tasarlanmış ve doğru uygulanmış bir alt yapı ve yüzey drenaj planının doğru çalışabilmesi, genel bakım uygulamaları ile gerçekleşebilir.

Yoğun yağışlar sırasında ve sonrasında, golf sahasının oyun oynanabilir olabilmesi için, alana düşen suyun, oyun yüzeyinden uzaklaştırılması drenajlar sayesinde sağlanır. Ayrıca drenaj, çim üzerinde uzun süre bekleyen sudan kaynaklı oluşabilecek hasarı önlemeye yardımcı olur.

İyi bir drenaj projesi için öncelikle, golf sahası yapılacak bölgenin geçmiş yıllara ait meteorolijik verilerine bakılır. Ardından, alandaki düşük noktalar, vadiler, eğimler, su yolları, sulak alanlar için bir saha analiz planı hazırlanır. Her toprak türünün farklı drenaj özelliği olduğu için, mevcut alandaki toprak türü ya da türlerinin bölgesel tanımlanması gerekir.

Bir golf sahası mimarı, saha eğimlerini yüzey drenajını düşünürek tasarlar. Golf parkurlarındaki eğimler, bir yandan sahaya görsel olarak bir değer katarken aynı zamanda yüzey drenajının yönlendirilmesini sağlar.

Yüzeyden akan su, çukur alanlarda oluşturulan drenaj bacalarında toplanarak, genellikle sulama göletlerine  yönlendirilir. Bu bacaların üzerindeki ızgara şeklindeki kapaklar yabancı maddelerin drenaj sistemine girmesini engeller. Bazen çam ibreleri ve kum, yüzeyden akan su ile bu bacalardan geçip drenaj sistemini tıkayabilir. Bunu engellemek için, drenaj bacalarının derinlikleri, bağlantılı olduğu yan hatlardan daha derin yapılır ve periyodik olarak burada biriken malzeme temizlenir. Altyapı drenaj hatlarının içerisinde olabilecek tıkanıklıkları engellemek için yüksek basınçlı su kullanılır. Bazı ağaç kökleri zamanla altyapı drenaj borularının içerisine girerek, suyun akışının yavaşlamasına hatta durmasına neden olabilir.        

Golf sahalarındaki en önemli alan olan green (bayrak bölgelerinin) altyapısı, çim kök gelişimi için en uygun olacak şekilde oluşturulur. USGA (United States Golf Association) standartlarında bir green altyapısında, en üst katmanda 30 cm yüksekliğinde, %85 kum ile %15 torf karışımı kullanılır. Bu katmanın altında 10 cm yüksekliğinde drenaj çakılı serilir. Çakılın altında ise 15 cm derinliğinde ana drenaj hattı oluşturulur. Yan drenaj hatları balık kılçığı düzeninde bu ana drenaj hattına bağlanır. Yan hatların arasındaki mesafe 5 metreden fazla olmamalıdır. Uygulamadan önce kullanılacak olan tüm malzemelerin, laboratuvar ortamında drenaj ve nem tutma kapasitelerine bakılır.

Golf sahalarındaki en önemli alan olan green (bayrak bölgelerinin) altyapısı, çim kök gelişimi için en uygun olacak şekilde oluşturulur. USGA (United States Golf Association) standartlarında bir green altyapısında, en üst katmanda 30 cm yüksekliğinde, %85 kum ile %15 torf karışımı kullanılır. Bu katmanın altında 10 cm yüksekliğinde drenaj çakılı serilir. Çakılın altında ise 15 cm derinliğinde ana drenaj hattı oluşturulur. Yan drenaj hatları balık kılçığı düzeninde bu ana drenaj hattına bağlanır. Yan hatların arasındaki mesafe 5 metreden fazla olmamalıdır. Uygulamadan önce kullanılacak olan tüm malzemelerin, laboratuvar ortamında drenaj ve nem tutma kapasitelerine bakılır.

Titizlikle seçilmiş ve hazırlanmış altyapının düzgün çalışabilmesi, yapılan bakım uygulamaları ile gerçekleşir. Bunun için kök havalandırma uygulamaları ve thatch (çim kalıntılarından oluşan organik tabaka) yönetimi çok önemlidir.

Kum engelleri genellikle kapalı çukur şeklinde olmalarından dolayı bu alanlardan suyun tahliye edilmesi zordur. Bunun için kum engellerinin tabanlarında drenaj kanalları oluşturulur ve bu kanallar drenaj borusu ve drenaj çakılı ile doldurulur. Küçük olan kum engellerinin en derin noktasında tek bir kanal yeterli olurken, daha büyük kum engellerinde green altyapısında olduğu gibi balık kılçığı düzeninde drenaj hatları oluşturulur.