Çimler, sağlıklı bir yaşama sahip olmaları için doğadaki diğer tüm canlılar gibi besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Çimler, gerekli besin elementlerini hava, su ve topraktan alırlar. Çimlerin yetiştiği toprak, çimler için gerekli birçok besin maddesini içerisinde bulunduran ve nefes alan bir ortamdır. Ancak, her golf sahasındaki toprak özelliği ve içerisinde bulunan besin elementleri birbirinden farklıdır. Toprakta bulunan besin elementi miktarları dönemsel olarak değişebilir. Bu yüzden, golf sahalarında, yüksek golf oyun kondisyonuna sahip sağlıklı çim alanlar elde etmek için belirli aralıklarla besin takviyesi uygulamaları yapılır. Toprak için takviye yapılacak besin miktarının belirlenmesindeki ilk adım, toprağın mevcut besin durumunun belirlenip, sağlıklı ve sürdürülebilir çim alan için gerekli olan değerler ile karşılaştırılmasıdır. Bunun belirlenmesi için golf sahasından alınan toprak numuneleri analiz için toprak test laboratuarına gönderilir. Toprak numunelerinin alındıkları derinlikler sonuçları etkileyecek derecede önemlidir. Bu yüzden 2 farklı derinlikteki (3-5cm ve 12-15cm arası) toprak numunelerinin analiz sonuçları değerlendirilerek takviye yapılacak içerikteki ürünler belirlenir.

Bitkiler, yukarıdaki bitki besin elementlerinden hidrojen ve oksijeni havadan ve sudan, karbonu da hava ve organik besinlerden alırlar. Diğer besin elementlerini ise topraktan kökleri vasıtasıyla bünyelerine taşır.

Bir golf sahasında, sürdürülebilir çim alan gelişimi için yetişme ortamının asgari Potasyum içeriği 37 ppm, Fosfor içeriği 21 ppm, Kalsiyum içeriği 331 ppm, Magnezyum içeriği 47 ppm, Kükürt (SO4 – sülfat olarak) içeriği 7 ppm ve pH seviyesi 5.5 ten büyük olmalıdır. Bu değerlerin altında kalan içerikteki topraklar için ihtiyaç olan besin elementleri ile gübreleme yapılır.

Gübre formülasyonlarında yer alan 3 farklı rakam, gübre içeriğindeki makro besin elementlerinin, (sırasıyla Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) un) yüzdesini ifade eder. Örneğin; 16.8.10 formülasyonundaki bir gübre, %18 Azot, %8 Fosfor ve %10 Potasyum içerir.Azot (N)

Azot, birçok bitkide olduğu gibi çimler için de büyük bir etkiye sahiptir. Renk kalitesi, sürgün büyümesi ve sıklığı, kök büyümesi, rizom ve stolon gelişimi ve karbonhidrat rezervini destekler. Çimin, aşırı sıcak hava koşulları ve kuraklığa ya da soğuk hava koşullarına karşı olan direncini artırır. Thatch birikmesi, sıkışma ve trafik gibi çim üzerinde stres yaratan olumsuzluklara dayanımını arttırır.

Topraktaki azot miktarı çok düşük ise çim yavaş gelişir ve hastalık riski artar. Yapraklar incelir, açık sarı renge döner ve yabancı ot miktarı artar. Çok fazla azot ise yaprakların aşırı büyümesine ve zayıf kök gelişimine neden olur. Düşük karbonhidrat rezervi sonucu hastalıklara ve çevresel streslere duyarlı hale gelir.

Azot, golf sahası yöneticileri tarafından çimin büyümesi ve oyun performansını kontrol etmek için kullanılan öncelikli besin elementidir. Genel çim besleme programı, azot uygulamaları üzerine şekillenir.

Fosfor (P)

Fosfor, çimler için en sık besin gereksinimi olan temel besin elementlerinden biridir. Toprakta çok hareketsiz olmasına rağmen çimin bünyesinde aktif hareket eden fosfor, özellikle enerji depolama ve enerji transferi gibi metabolik süreçlerde yer alır. Yeni tesis edilen çim alanlarda çimlenme ve kök gelişimini destekler.

Azalan sürgün büyümesi ve yaprakların koyu yeşil renge dönmesi fosfor eksikliğinin göstergesidir. Fosfor eksikliği devam ettikçe, alt yapraklar yaprak uçlarından aşağıya doğru kırmızımsı ya da mor renge döner. Doğal olarak fosfor bakımından zengin topraklarda, çim gelişimi için yeterli miktarda fosfor bulunduğundan, uzun yıllar çim besleme programında fosfor kullanılması gerekmez. Çünkü toprakta aşırı fosfor birikmesi, çim için gerekli olan demir (Fe) gibi mikro besin elementlerinden bazılarının kökler tarafından alınmasını engeller.

Potasyum (K)

Potasyum, yüksek sıcaklık ve kuraklık, soğuk hava koşulları ve tuzluluk gibi çevresel zararlara karşı bitkiyi korumasıyla, azottan sonraki ikinci en önemli makro besin elementidir. Azot, kumlu topraklarda kolayca süzülür fakat potasyum bu çevresel faktörlere direnç sağlar. Potasyumun, çim büyümesi ve gelişmesine çok katkısı olmasa da, çimin yapısını güçlendirir.

Bitki için suyun düzenlenmesinde etkilidir. Kök bölgesinde suyun taşınmasına destek olarak, yazın çimlerin maruz kaldığı sıcaklık ve su stresine karşı, metabolik işlemlerin ve fotosentezin devam etmesi için hücre ozmotik-turgor basıncını dengeler.

Kış aylarında soğuyan hava ile birlikte karbonhidrat seviyesi düşer. Potasyum, soğuk havalarda hücre neminin korunmasına yardımcı olur ve hücrelerin donmasını önler.

  • Çim yapraklarında, makro besin elementlerinin eksikliği olması durumundaki belirtiler. (Kaynak:Courtesy of O.J Noer Research Foundation and Milorgonite-MMSD)
  • Amerika’da 18 delikli bir golf sahası için kullanılan yıllık ortalama gübre miktarları. Kg/dekar (Kaynak: Golf Course Environmental Profile by GCSAA)