Eren Aydın

Gençler için Kuvvet Antrenmanı

Uluslararası seviyede yarışan birçok farklı branştaki sporcularla çalışmaktayım. Eren Aydın olarak sporcuların performansı gelişimi üzerine Pro Athletic Conditioning’da çalışmalarıma devam etmekteyim. Bu ayki yazımız da sizlere “Gençler için Kuvvet Antrenmanı” konusundan bahsetmek ve akışa dahil olmak istiyorum. Gençlerin kuvvet eğitimi birçok araştırmacı, klinisyen, uygulayıcı ve koç için ilgi çekici bir konudur. Ne zaman başlanacağı, ne kadar veya çok fazla olduğu ve ne reçete edileceği sürekli olarak tartışılır ve incelenir. Bununla birlikte, şu anda, bilimsel kanıtların itici gücü, kalifiye profesyoneller tarafından denetlenen ve öğretilen, uygun şekilde tasarlanmış direnç eğitim programlarına katılımı desteklemektedir. Ayrıca, daha genç yaşlarda başlayan kuvvet antrenmanının yararları, sonunda bireyin sağlıklı yaşam tarzı ve gelecekteki spor katılımı için uzun vadeli etkiler yaratabilir.

Kuvvet antrenmanı genç sporcular için uygun mu?

Çocukların ve ergenlerin çeşitli direnç antrenmanlarına katılımı, son yıllarda hem ilgi hem de tartışma konusu olmuştur. Araştırmacılar, klinisyenler ve antrenörler uzman görüşlerini sağlamışlardır ve son birkaç yıl içinde birçok prestijli kuruluş ve ulusal dernek bu konuyu olumlu desteklemektedir. Genelde “çocuklar minyatür yetişkin değildir” ve olgunlaşmamış fizyolojik ve psikolojik durumları nedeniyle teknik yeteneklerine ve gelişim aşamalarına göre uygun eğitim programları verilmelidir. Büyüme ve olgunlaşma, çocukluk ve ergenlik döneminde doğrusal olmayan bir şekilde geliştikçe, bu her bireyin ihtiyaç duyduğu yeterli direnç eğitimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Son araştırmalar, direnç eğitiminin kas gücü, kas dayanıklılığı, güç üretimi, yön değiştirme hızı ve çevikliği, denge ve stabilite, koordinasyonu geliştirdiği ve genç sporcularında hareket hızında önemli performans gelişmeleri sağlayabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Örneğin; Kardiyovasküler hastalık riskinde azalma. Psikolojik refahı iyileştirmenin yanı sıra ve yaralanmaların ciddiyetini azaltmaya yardımcı olur. Buna göre, kuvvet eğitimi artık nitelikli profesyoneller tarafından uygun şekilde tasarlandığında ve denetlendiğinde ve her bireyin ihtiyaçları, hedefleri ve yetenekleri ile tutarlı olduğunda çocuklar ve ergenler için hem güvenli hem de etkili olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, spor performansının artırılması için gençlerin direnç antrenmanlarına düzenli katılımı sağlanmalıdır. Çocuklara yönelik direnç antrenmanlarının potansiyel olumsuz etkileri ile ilgili daha eski efsaneler ve yanlış bilgiler yalanlanmıştır. Bu nedenle, koçlar, fitness uzmanları ve genç sporcular artık atletik performansı artırmak için en uygun antrenman modellerine odaklanabilirler.

Fitness ve Atletik Performans

Genç sporcuların atletik performansının iyileştirilmesi, karmaşık bir olaydır ve yüksek düzeyde atletik beceri elde etmek için uzun vadeli sağlam bir plan gerekir. Tek başına spor katılımı, çoğu durumda, bunu başarmak için yeterli teşvik sunmaz. Her türlü direnç eğitimi -örneğin; güç, güç veya hız eğitimi- yaralanmalara karşı koruyarak ve genç sporcunun fiziksel becerisini olumlu yönde etkileyerek bu sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir. Böylece gençler arasında düşük fiziksel aktivitenin ve erken spor uzmanlığının etkisini azaltabilir. Daha güçlü genç sporcular karmaşık hareketleri öğrenmek ve rekabetlerini sürdürmek için daha iyi hazırlanacaktır. Bu nedenle, direnç eğitimi, eğitim yaşı, motor beceri yeterliliği, teknik yeterlilik ve mevcut güç seviyelerine göre uygun bir ilerlemeye dayanmalıdır. Dikkate alınması gereken diğer bir faktör, çocuğun veya ergenin biyolojik yaşı ve psikososyal olgunluk düzeyidir. Yüksek bir kas gücü, genç sporcularda performans yeteneğini artırmaya katkıda bulunur. Dahası, çocukluk ve ergenlik döneminde temel hareketlerin iyi bir temelini oluşturmak da önemlidir. Çünkü bu, gençlerin daha etkin motor becerileri geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda gelişmiş vücut kontrolü ve/veya tekniği nedeniyle yaralanma risklerini de azaltır.

Hız ve Kuvvet Antrenmanı

Çocukluktaki hız gelişimi, kesitsel alan ve uzunluktaki büyüme, biyolojik ve metabolik değişiklikler, nöromüsküler gelişim ve ayrıca biyomekanik faktörler ve koordinasyondaki değişiklikler gibi kastaki çoklu değişikliklerden etkilenecektir. Diğer fiziksel özelliklerde olduğu gibi, hız gelişimi çocukluk boyunca doğrusal olmayan bir şekilde gerçekleşir. Çocukluk ve ergenlik döneminde hız gelişimi açısından, ergenlik döneminde kilo artışının genç bir sporcunun hızını olumsuz etkileyebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle kuvvet antrenmanı, kuvvet üretimini artırarak kütle artışının olumsuz etkisinin üstesinden gelmenin etkili bir yolu olabilir. Aynı zamanda, vücut kompozisyonundaki olumlu değişiklikleri de olumlu yönde etkileyecek ve böylece göreceli maksimum gücü (yani bir sporcunun vücut ağırlığına kıyasla uygulayabileceği en büyük kuvvet miktarı) en üst düzeye çıkaracaktır.

 

Tags: