Burcu Polatdemir

Sporda Çocukların Sosyalleşmesi ve Sosyalleştirilmesi

  1. Çocuğun sporda sosyalleştirilmesinin, sosyalleşmesinden farkı nedir?

Çocuğun içinde bulunduğu spor aktivitelerini gerçekleştirdiği alanda geçerli olan kural ve değer yargılarını öğrenmesine sporda sosyalleşme denir. Burada uygulanan değerler sistemini öğrenir. Bu öğrenme, hayat boyu devam edecek bir süreçtir. Örneğin; golf oynayan gelişme çağındaki bir çocuk burada daha önceleri oluşturulmuş genel geçer kuralları izleyerek, fark ederek öğrenir. Sosyal gelişimin temeli ailede atılsa da okul dönemiyle birlikte yaptığı spor aktivitesinde kazandığı sosyallik en az okuldaki sosyalleşme kadar önemlidir. Okulda öğretmenleri tarafından anlaşılması, sosyal kulüplere yönlendirilmesi, sosyal gelişimi destekler. Bu da sosyalleştirilme olarak yan etkenlerin sağladığı bir unsurdur.

  1. Sporda hangi yaşlar sosyalleşme ve yeterlilik duygusunun gelişmesine katkıda bulunur?

6-12 yaş arası oldukça önemli. Çünkü bu süreç çocuğun ailesinin dışında okul ve spor aktivitelerinde sosyalleştiği ve öğretmen, arkadaş vs. gibi birilerinden de takdir görme isteğinin olduğu zamanlardır. Bu gayet sağlıklı bir duygudur kendini sosyal olarak var etmesi açısından. Başarılı olduğu müsabakada ailesinin yeterli özenini alamayan çocuk, bunu öğretmenlerinden ya da akranlarından alabilir. Bu onun için oldukça önemlidir. Burada bahsettiğim; kazanması sonucu aşırı pohpohlamak ya da istediği sonucu alamayınca yermek değil çabasının takdir edilmesidir. Bu dönemi sağlıklı tamamlayan çocuk çalışmaktan zevk alma, başarmaktan gurur duyma davranışı geliştirir.  1. “Çocuk başarma ve takdir duygusunu sağlıklı tamamlayamazsa” dediniz bunun için kıstas nedir?

Tıpkı güven ve ‘ben’ olma duygusunun tohumlarının atıldığı 0-6 yaş gibi 6-12 yaş arası da bir o kadar kıymetlidir; sosyal aktivitelerde kazanım sağlanan duygular açısından. Ailesi, akranları, öğretmenleri tarafından başarısı fark edilen çocuk bu tarafını tatmin eder, kendine güvenen bir birey olur. Bu çocuğa ekstra tezahüratlarda bile bulunsanız çocuk burada kaynak duyguya odaklanacaktır. Bu duygu da yeterlilik duygusudur. Bu da çocuğun en kıymetli dönemlerinden biri olan ön ergenlik döneminde sağlam temellere dayanmış olur. Böylece tüm yaşamında, iş hayatında veya okul hayatında, başarısızlığın hayatın sonu olmadığını onun da başarmak gibi bir duygu olduğu bilincini yerleştirecektir. Başarısız olmanın yetersizlik ve çaresizlik olmadığını bu yaşlarda öğrenmiş olacaktır. Böyle yetişen bir birey hayata 1-0 önde başlar.

  1. Peki ya 12 yaş sonrası için yapılacaklar neler?

Bu dönemde “Ben kimim?” sorusu çok önemli bir hâle gelir. Ergenliğe giren birey anne ve babasından çok akran gruplarından etkilenir. Öğretmen ve anne babalar, onlara yetişkin gibi davranmalı, onunla sevgi ve saygı temeline dayalı bir dostluk kurmalıdır. Aksi takdirde yaşamın gelecek dönemlerinde de bu karmaşayı çözmek için uğraşmaya devam eder. Golf sporu; çocuğun bu yaşlarda sosyalleşmesiyle ortaya çıkan ortak değerler ve kurallar çerçevesinde harekete geçeceğinden isteğine odaklı, iç disiplini gelişmekte olan, erken yaşta olsa dahi hedefi hakkında fikri olan bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Bunun tam tersine örnek verilirse; ne yapmak istediğine karar veremeyen, bir işten diğerine bocalayan, henüz kimlik kazanma karmaşasını çözümleyememiş, çocuk gibi davranan yetişkinler olabilirler.

  1. Benlik kavramının sağlıklı gelişmemesi spor dahil tüm yaşamı etkiler diyebilir miyiz?

Benlik; insanın kendini görüş ve algılayış biçimidir. Çocuk büyüdükçe, kendini fark ettikçe duyguları, düşünceleri, istekleri olduğunun farkına varır. Böylece benliğin ilk temelleri atılmış olur. Önce aile bireyleri sonra çevresi ile bağ kurarak benlik gelişimini sürdürür. Yeterli ilgi gören birey, temel sevgi duygusunu kazanmışsa olumlu benlik geliştirir. Sevgi ve ilgiden yoksun büyüdüyse olumsuz benlik kavramı geliştirir. Bunu da aile ortamı dışında ilk önce okul ortamında, daha sonra katıldığı tüm aktivitelerde (buna uğraştığı spor dalı da dahil) uyumsuz davranışlarıyla ortaya çıkarabilir.