Sert bir çim zemin, golf oyun kalitesini artırır. Bu yüzden, birçok golf sahasında çim alan yönetim planları, sert bir oyun zemini elde etmeye ve korumaya yönelik oluşturulur. Golf sahasının toprak yapısına göre zemin sertliği değişkenlik gösterebilir. İyi drenaja sahip kumlu topraklar, nemi tutan killi ağır topraklara göre daha sert zemin oluşturur. Zemin sertliğini etkileyen en önemli unsurlardan biri de thatch tabakasıdır.

Thatch nedir?

Çim tabanında doğal olarak biriken organik malzemelerden oluşan bir katmandır. Sürekli büyüme ve yaşlanma sürecinde olan çimin canlı ve ölen yaprakları, gövdeleri, sürgünleri ve kökleri zeminde birikerek tahtch katmanını oluşturur. Sağlıklı bir çim alanda thatch oluşumu doğal bir süreçtir. Doğadaki mikrobiyal etki, bu organik tabakayı parçalar ancak bu etkinin parçalayabileceğinden fazla organik malzeme birikmesi, thatch oluşumunu başlatır. Sıkışan ve oksijen içeriği azalmış olan zeminde etkisi daha da artar ve çim gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Çim türlerine göre thatch oluşum hızı değişir. Yatayda sürünerek büyüyen serin iklim çimi bentgrass ve aynı şekilde büyüyen sıcak iklim çim türleri, diğer serin iklim çimlerine göre daha çok thatch oluşturur.
Thatch oluşmuş bir zeminde yaşanabilecek problemler nelerdir?

  • Zemin, yağış ya da sulama sonrası ıslandığında süngerimsi bir şekilde yumuşar.
  • Bayrak bölgelerinde top hızı yavaşlar ve top izleri daha derin olur.
  • Kuruduğunda sertleşir ve zemin geçirimsizleşir.
  • Hastalık ve zararlılar için uygun ortam oluşturur. Zararlı mücadelesindeki etkiyi azaltır.
  • Çimlerin kuraklık toleranslarını azaltarak, homojenliği bozan kuru alanlar oluşturur.

Bu problemlerin etkilerini azaltmak için kısa çim biçimi yapılan alanların (fairway, tee, green) kutulu biçilmesi ve hemen sonrasında fan kullanımı ile zemine düşen kesilmiş çim parçalarının alandan uzaklaştırlması önemlidir. Çim besleme ve sulama uygulamaları, ihtiyaçlar belirlenerek yapılmalıdır. İhtiyaç fazlası besin takviyesi ve sulama, thatch gelişimini hızlandırır ve zeminin yumuşamasına neden olur.

Thatch oluşan alanlarda, sağlıklı bir çim gelişimi için istenen zemin özelliklerini yeniden tesis etmek için, çim kök havalandırması, çim seyreltme çalışmaları, derin yüzey kazıması ve kumlama işlemleri yapılır. Bu uygulamalar dışında, biyolojik ürünler kullanılarak, doğal mikrobiyal etkiye destek sağlanır.