Alper AlpKöşe Yazarları

Türkiye’de WHS (Dünya Handicap Sistemi) Uygulaması ve İlk Değerlendirmeleri

Türkiye’de WHS (Dünya Handicap Sistemi) Uygulaması ve İlk Değerlendirmeleri

Değerli golf severler,

Bildiğiniz gibi WHS sisteminin uygulamasına Temmuz ayı itibarı ile geçmiş bulunuyoruz.

Temmuz ayı başında tüm oyuncuların handikapları yeni sisteme göre revize edildiğinde yukarı ya da aşağı yönlü sürpriz handikap değişiklikleri ile karşılaştık. Hatta WHS öncesinde alışık olduğumuz handikap değişikliklerine benzemeyen (eski sisteme göre yüksek bir skor sonucu handikapı düşmesi beklenen bir oyuncunun handikapının yükselmesi gibi) durumlarla karşılaşıp şaşıran oyuncular da oldu.

WHS sisteminine göre, handikap hesaplamasının nasıl yapıldığı konusunda daha önceki yazılarımda yaptığım açıklamaların detayına fazla girmeden kısaca; bu sistemde oyuncuların son 20 skoru içerisinden en iyi 8 skorun oyuncunun handikapının hesaplanmasında esas alındığını hatırlatmak istiyorum (tgf.org.tr   adresinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir).

Dünyadaki tüm golf oyuncularının birbirleri ile ya da sahaya karşı eşit şartlarda mücadele edebilmeleri amacıyla, aynı esaslar dahilinde (Saha ölçümü+WHS) elde edilen skorlar üzerinden yapılan bu hesaplama yönteminin ayrılmaz bir parçası da, resmi turnuva skorları haricinde, sisteme oyuncular tarafından girilen genel oyun skorlarıdır (General Play- GP). Oyuncuların golf kurallarına uygun olarak oynadıkları tüm skorları sisteme girmelerini teşvik ederek, oyuncuların gerçek oyun seviyelerinin ortaya çıkacağını varsayan bu handikap sisteminin ana felsefesi; oyuncuların her çukurda yapabilecekleri en iyi skoru yapmaya çalışacakları, sadece turnuvalarda ya da maçlarda ödül almak için değil, günlük oyunlarında da golf kurallarına uygun şartlarda oynadıklarında yapabildikleri en iyi skoru , genel oyun skoru olarak sisteme girecekleridir.

Bizim de dahil olduğumuz EGA’ye bağlı ülkelerinin %40’ı tarafından benimsenen, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın oyuncuların GP skorlarını sisteme girebilme imkanının arkasında da bu varsayım yatmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uygulama süreci gözlemlenerek gerek görüldüğü takdirde bazı kural değişikliklerine veya kısıtlamalara gidilebilecektir.

Temmuz ayında uygulamaya koyduğumuz sınırsız GP skoru imkanının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol ve varsa kötüye kullanım şartları oluşmuşsa ilgili handikap komitelerinin dikkatini çekmek amacıyla TGF Ulusal Handikap Komitesi tarafından yapılan Türkiye’deki 0-36 handikap arası tüm aktif oyuncuları kapsayan bir istatistik çalışmasının özet sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

Toplam aktif oyuncu sayısı (0-36 handikap): 1516 kişi

Girilen GP skoru sayısı: 1511

GP skoru giren oyuncu sayısı: 1166 kişi

Kişi başı ortalama GP skor giriş sayısı: 1.3

Handikapı ve daha iyi skor giriş sayısı: 598 (%40)

Görüleceği gibi 0-36 handikap aralığındaki genel oyun girişlerinin %40’ı handikapından daha iyi oynanmış skorlardan oluşmuştur. Genel kabul, oyuncuların %30 oranında handikaplarını veya daha iyi oynayabileceklerini; %70 oranında handikaplarından daha kötü skor yapacaklarını varsayar. Bu farklılık (%40) özellikle yüksek handikaplı oyuncuların performanslarındaki gelişme nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 0-20 handikap aralığında girilen skorlarda bu oran %34’e düşmektedir.

Hiç GP skor girişi yapmamış oyuncu sayısı (%25) ve giriş yapan oyuncu başına ortalama skor giriş sayısı (1.3 adet) dikkate alındığında, oyuncuların henüz WHS sistemine uygun olarak yeterli GP oyun skoru girişi yapmadıklarını/yapamadıklarını göstermektedir. Buna karşılık ortalamanın çok üzerinde GP skor girişi yapan oyuncular da vardır. Bu durumun anlamlı bir gösterge olup olmadığını anlamak için verileri daraltarak önce 4 ve üzeri GP girişi yapan kaç oyuncu olduğu ve bu skor girişlerinden en az %20’sinde dahi handikapını oynayamayan oyuncular listelenmiştir. Örneğin, 8 adet GP girişi olan bir oyuncunun 36 ve üzerinde 2 skor girişi olması halinde (%25) listede yer almazken, 8 skor girişinin sadece 1 tanesinde iyi skor girişi yapan (%12.5) oyuncular listede yer almıştır. Toplam oyuncu sayısı ile mukayese edildiğinde oldukça düşük sayıda oyuncunun bu listede yer alması bir yandan olumlu görüntü veriyor olsa da, listedeki bazı oyuncuların handikaplarını hiç oynayamamış olmaları ya da turnuva skorları ile GP skorları arasındaki farklar dikkat çekici bulunmuştur. Aynı şekilde en az 4 adet GP girişi olup, skorları %80 ve üzerinde handikapından iyi olan oyuncular da bu listeye alınmıştır.

TGF-Ulusal Handikap Komitesi, bu listedeki oyuncuların handikap kayıtlarını inceleyerek dikkat çekici skor girişleri olan oyuncuların listesini bağlı oldukları kulüplerin handikap komitelerine bildirmiş ve WHS kuralları uyarınca yapılması gereken handikap gözden geçirme işlemini ve handikap revizyonlarını-oyuncularla görüştükten sonra- yerine getirmeleri hususunda komiteleri uyarmıştır.

WHS kuralları, handikap komitelerinin oyuncuların sakatlık, hastalık, yaşlılık gibi geçerli nedenler dışında, handikapını yükseltmek ya da düşürmek amacıyla skor girişi yaptıklarını düşündükleri durumlarda ne şekilde hareket etmeleri gerektiğini açıklamaktadır. Komiteler, oyuncuların turnuva skorları ile genel oyun skorları arasındaki farkları, maç oyunlarında ya da farklı formatlardaki yarışmalarda gösterdikleri performansları da dikkate alarak, oyuncuların handikap kayıtları üzerinde yapacakları incelemede bu gibi durumda olan oyuncuları tespit edip, oyuncunun handikapını hangi yönde manipüle etmek istediğine bakarak, en az 1 tam sayı olmak üzere aksi yönde handikap revizyonu yapmaları gerekmektedir.

R&A ve USGA tarafından Avrupa’da kullanım yetkisi EGA (Avrupa Golf Birliği)’ya verilmiş olan WHS sisteminin kullanım hakları doğal olarak EGA tarafından üye ülke federasyonlarına verilmiş olup, federasyonlar da bu yetki ve sorumluluklarını kendilerine bağlı kulüplerin handikap komitelerine vermiştir. Nasıl ki TGF bu yetki ve sorumluluklarının kullanımı konusunda EGA’ya karşı sorumluluk taşıyorsa, kulüplerimiz de TGF’ye karşı aynı şekilde sorumlu olduklarını, bu yetki ve sorumluluklarını kullanırken WHS kurallarına uygun hareket etmek zorunda olduklarını unutmamaları gerekir. Kulüp menfaatine uygun olduğu gibi bir mantıkla hareket ederek, ya da kendilerine avantaj sağlamak amacıyla WHS sistemi kuralları ile golf etiğine aykırı tutum içerisinde hareket eden oyuncular öncelikle kendi komitelerince tespit edilmeli ve uyarılarak gerekli işlemler yapılmalıdır.

WHS uygulamasının henüz yeni olması nedeniyle, Datagolf üzerinden oyuncuların istatistik bilgilerine ulaşmakta zorluk çeken kulüplere teknik destek TGF tarafından verilecektir.

Uluslararası ya da yurtiçi turnuvalarda veya maçlarda, oyuncularımızın handikaplarının gerçek oyun seviyelerini yansıtmadığı şeklinde bir yorumun ülkemiz ya da kulüplerimiz adına hoş bir durum olmayacağı bilinci ile hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatarak,

“Handikaplarınızla Oynamayın, Oyununuzu Oynayın!” diyorum.

Sevgiler,

Tags: