Alper Alp

WHS – Golf Kulüplerinin Ve Handikap Komitelerinin Sorumlulukları

Değerli Golf severler,

Bu yazıda WHS (Dünya Handikap Sistemi) kuralları içerisinde tanımlanmış olan “handikap verme ve takip etmeye yetkili kulüp” tanımı ile bu sorumluluğu alabilmek için gerekli şartların neler olduğunu ve bu şartları yerine getiremeyen veya kaybeden kulüplerin oyuncularının durumu ile handikap komitelerinin yetki ve sorumluluklarına değineceğim. Öncelikle ülkemizde geçerli Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmeliklerine göre” Spor Kulübü“ olarak tescil edilebilmek için tüm kulüplerin “dernek” statüsünde kurulmuş olmaları gerektiğini ve WHS sistemine göre de her golf sporcusunun bir kulübe üye olma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. Halihazırda TGF’ye kayıtlı kulüplerin hepsi dernek statüsünde olmalarına rağmen, bazı kulüplerin oyuncularının bu “derneklere” üye olmayıp, golf sahasını işletmekte olan ticari kuruluşlarda “üye” statüsünde golf sporunu yapmakta olduklarını gözlemlemekteyiz. Dünya Handikap Sistemi (WHS) kuralları gereği, sisteme geçiş ile birlikte herhangi bir “golf kulübü derneğine” üye olmayan/olamayan oyuncuların handikaplarının, yine WHS kuralları gereği, o ülkenin golf federasyonu tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, bu durumdaki oyuncular “ferdi lisanslı oyuncu” statüsüne geçecek ve üyesi olmadıkları bir kulüp adına yarışmalara katılamayacaklardır. Bu durumdaki oyuncu ve kulüplerin WHS sistemine geçişten önce derneğe üyelik şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bundan sonraki aşama ise üye olduğunuz kulübün handikap verme ve takip etme yetkisinin olup, olmadığı ya da bu yetkiye nasıl sahip olacağıdır. Bu yetkiye sahip olmak isteyen her kulübün bir “handikap komitesi” oluşturması gereklidir. Komiteler en az 3 kişiden oluşacak ve komitede Datagolf kullanımı konusunda verilecek eğitimi tamamlamış en az bir kişi ile asgari 2. kademe antrenör diplomasına sahip bir kişi bulunacaktır. Komite üyelerinin WHS kuralları konusunda bilgi sahibi kişilerden oluşması tercih edilmelidir. Bu komiteler TGF’den aldıkları yetki ile oyuncularının handikaplarını WHS kurallarına uygun olarak takip edecekler ve yaptıkları işlemlerden dolayı TGF’ye karşı sorumlu olacaklardır. Yetkilerini WHS kurallarına uygun olarak kullanmayan komitelerin yetkileri iptal edilebilecek, bu durumda ilgili kulübün handikap verme ve takip etme yetkisi yok olduğundan oyuncuları otomatikman “ferdi lisanlı oyuncu” durumuna düşecek ve handikapları federasyon tarafından takip edilmeye başlanılacaktır.

Golf sporu, oyun seviyesi ne olursa olsun her oyuncunun diğerine karşı eşit şartlarda mücadele edebildiği ender sporlardan birisidir ve bunu sağlayan şey handikap sistemi uygulamasıdır. WHS sadece ulusal seviyede değil, tüm dünya üzerinde kullanılmakta olan 6 değişik handikap sistemini bir araya getirerek tek bir sistem altında toplamayı ve dünyadaki tüm oyuncuların aynı sistem içerisinde eşit şartlarda mücadele edebilmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Hal böyle iken bu sistemi kendilerine avantaj sağlamak için manipüle etmeye çalışabilecek oyuncuların da olabileceğini bilerek, buna engel olma yetki ve sorumluluğu öncelikle handikap komitelerine verilmiştir. Komiteler sadece yıl sonlarında değil, her zaman oyun seviyeleri gerçek durumlarını yansıtmayan oyuncuların handikaplarını gözden geçirmekle yetkili oldukları gibi, kendilerine avantaj sağlamak için skor kartı vermeyen, handikaplarını yükseltmek veya düşürmek amacıyla gerçek dışı skor kartı vermeye çalışan oyuncuları da tespit etmek ve gerekli gördüklerinde tam aksi yönde uygulama yaparak cezalandırma yetkisine sahip ve zorundadırlar.

Daha önce “ek gün skoru” olarak bildiğimiz ve ayda bir kez, yılda toplam 4 kez olmak üzere sınırlandırılmış olan uygulama, WHS’ye geçiş ile birlikte sınırsız hale gelmiştir. Amaç oyuncuların gerçek oyun seviyelerinin ortaya çıkabilmesini sağlamak için mümkün olduğu kadar fazla skor girişi yapılması ve herhangi bir resmi turnuvaya katılmadan da oyun seviyelerinin en kısa sürede handikaplarına yansıtılmasını sağlamaktır. Bu durum öncelikle golf sporuna yeni başlamış ve kısa sürede ilerleme sağlamış olan oyuncuların handikaplarını düşürebilmelerine olanak sağlıyor olsa da aynı zamanda, çeşitli nedenlerle (yaş, hastalık, sakatlık vb.) oyun seviyesi güncel handikabını yansıtmayan oyunculara da handikaplarını yükseltebilmeleri için resmi turnuvalar dışında da skor kartı verebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Bu amaçla verilen kartların gerçek skorlar olduğu, oyunun golf kurallarına ve normal saha şartlarına göre oynanmış olduğu, oyuncu ve markörünün golf etiğine uygun hareket eden oyuncular olacağı varsayılarak düşünülmüş olan bu sistemin, golf sporuna özgü etik değerleri özümseyememiş bazı oyuncular tarafından kötüye kullanılmaya açık olacağı da gözükmektedir. Nasıl ki oyun sırasında kuralları ihlal ederek kendisine avantaj sağlamayı ve bu yolla kupa kazanmayı içine sindirebilen oyuncular olabileceği gibi, handikabını gizleyerek ya da yükselterek diğer oyunculara karşı kendisine avantaj sağlamanın peşinde olan ve bunun hesabını yapan oyuncular da dünyanın her tarafında vardır ve olacaktır. Hatta bundan daha da kötüsü, kulüplerin oyuncularına handikaplarını düşürmemelerini özellikle tavsiye ederek, kulüp maçlarında kendilerine avantaj sağlamaya çalışmaları ve bu etik dışı davranışı kurumsal hale getirmekte olduklarının farkında olmamalarıdır.

Bu nedenle diyoruz ki handikap komiteleri kulüp taraftarı gibi davranacak kişilerden değil golf etiğini özümsemiş tüm oyuncuların hakkını gözeten tarafsız ve adil kişilerden oluşmalı ve “OYUNUNUZU OYNAYIN, HANDİKAPINIZ İLE OYNAMAYIN!” diyebilmelidir.

Sevgiler,

 

Tags: