Alper Alp

WHS – Yeni Sistem Handikaplarımızı Nasıl Etkileyecek?

Değerli Golfçüler,

“Dünya Handikap Sistemi’ne geçildiğinde, yeni handikapım ne olacak?” sorusu ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu ay WHS sisteminin merak edilen teknik taraflarına değinmek istiyorum.

Öncelikle bazı tanımların açıklanması gerekiyor:

Course Rating (CR): Sahanın “par” değerine kıyasla zorluk durumunu gösteren, ”0” handikaplı bir oyuncunun yapması beklenen skoru. (Örneğin; par 72 olan bir sahanın CR değerinin 73 çıkması sahanın zor bir saha olduğu anlamına gelir.)

Slope Rating: Aynı sahada ortalama 20 handikaplı bir oyuncunun beklenen skoru ile “0” handikaplı bir oyuncunun beklenen skoru arasındaki fark nedeniyle, handikaplı bir oyuncunun sahadaki oyun handikapını bulmaya yarayan değer.

Score Differential (Skor Farkı): Bir oyuncunun o gün oynadığı sahada yaptığı skorun sonucunda bulunan, olması gereken handikap değeri. (Bir başka ifade ile, o gün kaç handikaplı bir oyuncu gibi oynadığı.)

Handikap İndeksi: Daha önce “Exact Handicap” olarak tanımlanan standart zorlukta bir sahaya göre uyarlanmış güncel handikapınız.

WHS sisteminin nasıl çalıştığını kısaca tekrar edersek:

Handikap kayıtlarınızda mevcut en son 20 skorunuz dikkate alınıyor. Her bir skorunuz, oynadığınız sahanın course rating, slope rating ve günün oyun ve saha şartları dikkate alınarak “Score Differential –Skor Farkı” değerine çevriliyor.

Bu değerlerin içerisinden en iyi 8 değerin ortalaması sizin güncel handikapınız (Handikap İndeks) olarak belirleniyor.

Bu durumda en az 20 skor geçmişine sahip her oyuncu için yukarıdaki hesaplamalar yapılarak en iyi 8 skorunuzun ortalaması bulunacak ve yeni handikapınız olarak ilan edilecektir. Sistem en iyi 8 skorunuzun ortalamasının 36 puan olması gerektiği şeklinde kurgulandığından, genellikle handikapların yükselmesi beklenmektedir. TGF olarak yaptığımız ön çalışmalarda da görüyoruz ki oyuncularımızın handikaplarının %55 ‘inde artış, %25’inde düşüş meydana gelecektir.

Henüz 20 skor geçmişine sahip olmayan oyuncularda ise sistem aşağıdaki tabloya göre en iyi skor ortalamasını alır:

(*) Görüleceği üzere henüz yeterli skor kaydına ulaşmamış oyuncuların handikaplarında önemli değişiklikler olması mümkündür.

Sistemin oturması ile birlikte (20 skor kaydı sonrası), daha önce hızlı düşüş-yavaş yükseliş şeklinde çalışan EGA handikap sistemi, WHS sonrası her iki yönde de eşit şekilde hareket edebilecektir.

Yine de handikapların ani yükselişine engel olmak için sistem içerisine bir de CAP (Limit) uygulaması konulmuştur. Şöyle ki:

CAP sistemi, 20 skor kaydına ulaşan her oyuncunun son bir yıllık dönem (365 gün) içerisinde ulaşmış olduğu en düşük handikapını (Low Handicap Index-LHI) sürekli dikkate alarak sistem gereği anormal bir handikap artışı öngörüldüğünde, ilk olarak LHI’e göre 3 handikap üzerindeki yükselişlere sınırlama getirir ve +3 üzerindeki ilave artışın %50’sine müsaade eder. (CAP1 = esnek limit).  İkinci olarak da maksimum artışı (LHI+5) olarak sınırlar (CAP2 = üst limit)

Örneğin: Oyuncunun son bir yıl içerisinde ulaştığı en düşük handikapının 14, son hesaplanan en iyi 8 skor ortalamasının 19 olduğu bir durumda, güncel handikap indeksi 19 yerine 14+3+(2x%50) =18 olarak sınırlanır. (CAP1) Aynı oyuncunun daha da kötü skorlar yapması sonucu 8 skor ortalamasının 22 olduğu bir durumda ise müsaade edilecek maksimum artış 14+5 =19 olarak sınırlandırılacaktır. (CAP2)

WHS oyuncuların iyi niyetli ve adil olacakları üzerine kurulmuş olsa da görüldüğü gibi kendi içinde bazı kontrol mekanizmaları da vardır.

WHS ile uygulamaya geçilecek bir diğer yenilik de sistemin sıra dışı yüksek bir skor yapılması halinde, oyuncunun yeni handikapının hesabında bunu dikkate alması ve yapılan skora göre, kademeli olarak handikapında ek düşüm yapmasıdır. Bu ek düşüm 43-45 arası skorlarda ilaveten (-1); 46 puan ve üzeri skorlarda ise (-2) olarak uygulanır. Bu sıra dışı skor, oyuncunun 20 skorluk geçmiş kayıtlarından düşünceye kadar doğal olarak handikap indeksini etkilemeye devam edecektir.

Değerli golf severler, Dünya Handikap Sistemi’ne kısa süre sonra geçmiş olacağız. Gördüğünüz gibi uzunca bir süredir üzerinde çalışılmış olan bu sistem oyuncuların gerçek handikaplarını tespit edebilmeyi ve adil bir şekilde mücadele edebilmelerini sağlamaya çalışmaktadır.

WHS tüm bu teknik detaylarla uğraşıp handikaplarınızı adil bir şekilde takip ederken, sizler en iyi performansınızı gösterip oyununuzdan keyif almaya bakın.

İyi Oyunlar,